Rector's Office building,
1st floor, room 210

ADDRESS:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

PHONE: (+48) 61 835 51 01 | (+48) 61 835 51 11
FAX: (+48) 61 835 51 03
E-MAIL: