MARKETING

Education building,
4th floor, rooms 403-405

ADDRESS:
Dział Marketingu i Karier
Akademia wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

PHONE:
 (+48) 61 835 51 06 | (+48) 61 835 50 85
E-MAIL: